Naša storitev ima svojo težo

Več o: UTEŽ PODJETJE ZA SERVIS IN POPRAVILO TEHTNIC, D.O.O. na:

Podjetje je skozi desetletja širilo svojo dejavnost in tako leta 1970 ustanovilo podružnico v Mariboru. V letu 1974 se je podjetje preselilo na sedanjo lokacijo na Teharski cesti 34, kjer so lahko svojo dejavnost še dodatno razširili. Svojo dejavnost smo izvajali na celotnem območju Jugoslavije. Po razpadu bivše skupne države se je dejavnost podjetja omejila na delovanje na območju Slovenije in Hrvaške.

Preživeli smo težavno obdobje razpada trga Jugoslavije in se prilagodilo delovanju v novo nastalih razmerah. Skozi celotno obdobje delovanja je podjetje venomer veljalo za kvalitetnega izvajalca storitev in ponudnika kvalitetnih izdelkov. Temu velja pritrditi še danes. Smo del akreditiranega in imenovanega laboratorija mase, kar nam omogoča, da svojim odjemalcem nudimo storitve overjanja in kalibracij meril mase vseh vrst in nosilnosti.

Proizvajamo visoko kvalitetne tehtnice raznih nosilnosti in tipov. Na kratko omenimo tehtnice za tehtanje tovornih vozil, tehtalne sisteme na viličarjih, tehtnice za tehtanje na transportnih trakovih, razne skladiščne tehtnice in še več.

Naš prodajni program zajema zastopanje raznih priznanih proizvajalcev meril mase, kot tudi kvalitetno svetovanje ob nakupu teh izdelkov.

Skratka poskušamo našim izdelkom in storitvam dodati še kaj več … nekako v stilu slogana: Naša storitev ima svojo težo.

PROIZVODNJA

Naš proizvodni program obsega:

Tehtnice na viličarjih

V sodelovanju z vodilnim podjetjem na tem področju RAVAS iz Nizozemske, izvajamo rekonstrukcijo raznih viličarjev z nadgradnjo le-teh na tehtalni sistem.

Talne tehtnice (raznih dimenzij, nosilnosti in izvedbe materiala - inox, ex cona …)

V kolikor zaradi posebnih okoliščin v našem prodajnem programu ni talne tehtnice primerne za vaše potrebe, vam le-to izdelamo posebej v skladu s vašimi zahtevami.

Tehtnice na transportnih trakovih

 • Tehtnice na standardnih transportnih trakovih
 • Tehtnice na pomičnih drobilcih - separacijah

Tehtnice na transportnih trakovih se uporabljajo vsepovsod, kjer je obstaja potreba po merjenju pretoka materiala preko transportnih linij. S pomočjo teh tehtnic tako lahko merimo npr. dobavo materiala iz rudnika v termoelektrarno, sprejem materiala z ladje v skladiščenje (Luka Koper itd.), proizvodnjo materiala v kamnolomih in še več …

Kamionske tehtnice (tehtnice za tehtanje tovornih vozil)

Ponudimo vam lahko več izvedb tehtnic za tehtanje tovornih vozil kot so:

 • Tehtnice s klasičnim sprejemnikom bremena vgrajenim v tla (betonska ali kovinska konstrukcija)
 • Navozne ali suhomontažne tehtnice
 • Prevozne tehtnice

Podrobnejše opise si lahko ogledate v rubriki PRODAJNI PROGRAM, kjer so omenjene tehtnice predstavljene.

Vgradnja ali rekonstrukcija tehtalnih sistemov

Za potrebe naših naročnikov izvajamo razne vgradnje in rekonstrukcije tehtalnih sistemov kot so:

 • Predelave mehanskih mostnih tehtnic na hibridne (vgradnja merilnih celic in elektronike)
 • Vgradnja, predelava in nadgradnja dozirnih in pretočnih sistemov
 • Vgradnja novih tehtalnih aplikacij v razne posebne izvedbe konstrukcij, kjer uporaba standardne tehtnice ni mogoča.

Izdelava raznih konstrukcij iz nerjavečega jekla (inox)

 • Francoski balkoni
 • Ograje
 • Razne namenske konstrukcije

Razvoj programske opreme, kot podpora in nadgradnja delovanja tehtalnih sistemov

Za potrebe naših naročnikov razvijamo programske pakete kot so:

 • Tehtalni programi na tehtnicah za tehtanje tovornih vozil
 • Nadzorni sistemi na tračnih tehtnicah
 • Nadgradnja tehtalnih sistemov na viličarjih

TEHTALNI SISTEMI

Tehtalni sistemi zajemajo široko paleto sistemov za tehtanje raznovrstnih materialov, od analitskih tehtnic namenjenih za tehtanje z šestimi decimalkami do pretočnih tehtnic, dozirnih tehtnic ter tehtnic v zdravstvu (npr. dializna postelja).

Povezava med tehtalnim sistemom in strankinim sistemom je običajno izvedena preko:

 • krmilnega sistema (profibus ...)
 • PC osebnega računalnika (touch panel, industrijski PC...)
 • printerja (termo, iglični, alibi kartica ...)
 • direktne povezave v strankin informacijski sistem

SERVIS ZA TEHTNICE

Servisiramo lastne proizvode ter naslednje proizvode drugih proizvajalcev.
Opravljamo servis za sledeče tehtnice

 • tračne tehtnice
 • pretočne tehtnice
 • skladiščne tehtnice vseh nosilnosti
 • klavniške tehtnice
 • laboratorijske tehtnice
 • tehtnice za gradbene namene
 • dozirne tehtnice
 • mostne tehtnice (vseh vrst)
 • trgovinske tehtnice
 • osebne tehtnice
 • salamoreznice
 • in še mnogo več …

Zavedamo se da mora dober produkt podpirati hiter in kvaliteten servis.

OVERITVE MERIL

Po namenu uporabe ločimo dva segmenta meril.
Prvi segment so merila, katera se uporabljajo v prometu blaga in storitev. Na kratko so to naslednja področja: farmacija, zdravstvo, ekologija, trgovina ... Ta merila morajo biti redno pregledana in overjena v zakonsko določenih periodah, ali pri odstranitvi plombe (servis), katera preprečuje nepooblaščen vstop v merilno napravo (ur.l. RS 2/96, 61/98).

Drugi segment so merila, katera so namenjena uporabi v npr. tehnoloških procesih.

Podjetje UTEŽ d.o.o. je usposobljeno za izvajanje overitev naslednjih vrst meril:

 • neavtomatskih tehtnic vseh vrst (analitske, precizne, industrijske, mostne, ...)
 • avtomatskih tehtnic za tehtanje cestnih vozil, gravimetričnih polnilnih tehtnic, tračnih tehtnic, tehtnic za posamično tehtanje
 • tehtnice za gradbene namene

KALIBRACIJE MERIL

Po namenu uporabe ločimo dva segmenta meril. Prvi segment so merila, katera se uporabljajo za prodajo in področjih kot so: trgovine (obračunska merila), farmacija, zdravstvo, ekologija.

Drugi segment so merila, katera so namenjena uporabi v npr. tehnoloških procesih. Tukaj overjanje ni obvezno, obstaja pa interes lastnika oz. uporabnika (ISO ipd.), da ima merilo ažurno pregledano in vzdrževano in tako tudi točno. Temu namenu služi kalibracija merila. Merilo se normalno pripravi in umeri, sledi kalibracija merila, kar pomeni, da se merilo po vnaprej predpisanih postopkih pregleda z etaloni. Oseba, ki je ta pregled opravila izda poročilo o kalibraciji. Za izvajanje kalibracij se uporabljajo metode in oprema ki je v skladu z predpisi USM.

Vsa uporabljena oprema in izvedeni postopki so ustrezno predpisani in nadzorovani.

Certifikat o kalibraciji je lahko več-nivojski, kar pomeni, da lahko izdamo certifikat o kalibraciji, ki zadostuje internim zahtevam in predpisom naročnika (npr. ISO), v kolikor so zahteve naročnika bolj kompleksne (analizni laboratoriji, akreditirani laboratoriji) se naročniku izda ustrezno akreditiran certifikat o kalibraciji.

Podjetje UTEŽ d.o.o. je usposobljeno za izvajanje kalibracij naslednjih vrst meril:

 • neavtomatskih tehtnic vseh vrst (analitske, precizne, industrijske, mostne ...)
 • avtomatskih tehtnic za tehtanje cestnih vozil, gravimetričnih polnilnih tehtnic, tračnih tehtnic, tehtnic za posamično tehtanje
 • tehtnice za gradbene namene
 • uteži


Vse o nas lahko preberete na naših spletnih straneh:

https://www.utez.si

in

http://utez-celje.si/info/index.php

Oglejte si našo lokacijo.

Za vse informacije in ponudbo nas lahko pokličete na: 03 428 55 60 ali pošljete e-mail na: info@utez.si.