Avtorji

Avtorji

Izdajatelj: TSmedia, d.o.o.
Založnik: TSmedia, d.o.o.

Viri podatkov:

Podatki o telefonskih naročnikih: Telekom Slovenije, d.d., A1 Slovenija, d.d., Mega M, d.o.o., T-2, d.o.o., Novatel, d.o.o., Alstar, d.o.o., CATV Selnica Ruše d.o.o., Telemach d.o.o., Softnet d.o.o., Detel Global, d.d.

Poslovni podatki o pravnih osebah na/iz www.bizi.si: AJPES, Banka Slovenije, Bisnode, d.o.o., Ljubljanska borza, d.d., Uradni list RS.

Podatki o teritorialnih enotah RPE: MOP, Geodetska uprava RS, veljavnost podatkov: april 2013

Vektorski kartografski podatki: Monolit d.o.o., veljavnost podatkov: 2013

Ortofoto posnetki krajev po Sloveniji: GZS d.d., 2004-2007

Načrtovanje uporabniške izkušnje: ENKI d.o.o.

Grafična podoba: ENKI d.o.o.

Tehnična optimizacija: Red Orbit d.o.o.

Programska oprema: Adacta, programska oprema, d.o.o.

Pravna obvestila

Izdajatelj in založnik izključuje svojo odgovornost za morebitne nepravilnosti v objavljenih podatkih o naročnikih, vektorskih kartografskih podatkih in morebitna programska neskladja, razen če bi bile te povzročene namenoma ali iz hude malomarnosti.

TSmedia, d.o.o., izdaja Telefonski imenik Slovenije kot univerzalni imenik, skladno z odločbo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije št. 38243-6/2014/28 z dne 24.11.2014 in 116. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B in 54/14 – odl. US, v nadaljevanju ZEKom-1)

Za imenik ima TSmedia, d.o.o., izključne pravice, ki mu gredo po zakonu, ki ureja avtorske in sorodne pravice, po zakonodaji Evropske unije in mednarodnih konvencijah. Ponatis in druge oblike uporabe, ki so pridržane imetniku navedenih pravic, so dovoljeni le na podlagi izrecnega pisnega dovoljenja TSmedia, d.o.o.. Prepovedana je uporaba imenika v nasprotju z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ali v nasprotju z določili ZEKom-1.

ISSN: 140 82 039

Obvestilo za naročnike, katerih podatki so objavljeni v Telefonskem imeniku Slovenije:
V Telefonskem imeniku Slovenije so objavljeni vsi podatki o telefonskih naročnikih, Telekom Slovenije, d.d., A1 Slovenija, d.d., Mega M, d.o.o., T-2, d.o.o., Novatel, d.o.o., Alstar, d.o.o., CATV Selnica Ruše d.o.o., Telemach d.o.o., Softnet d.o.o., Detel Global, d.d., ki ne nasprotujejo objavi.
Naročniki se lahko v skladu s 150. členom Zakona o elektronskih komunikacijah sami odločijo ali bodo njihovi podatki vpisani in objavljeni v Telefonskem imeniku Slovenije.
Svoje podatke lahko naročniki sami preverijo, zahtevajo njihovo spremembo ali izbris.
Zavrnitev vpisa v Telefonski imenik Slovenije, preverjanje, sprememba ali izbris podatkov o naročnikih so brezplačni.