Pomembne številke

 • 112

  Center za obveščanje, medicinska pomoč, gasilci, veterinarska pomoč, reševalne enote

  Klice se, zaradi njihove registracije, identifikacije in reševanja, snema.
  Ob klicu na intervencijsko številko 112 se organu, ki obravnava komunikacijo, posreduje podatek o številki in lokaciji kličočega.
 • 113

  Policija

  Klice se, zaradi njihove registracije, identifikacije in reševanja, snema.
  Ob klicu na intervencijsko številko 113 se organu, ki obravnava komunikacijo, poleg podatka o številki in lokaciji kličočega, posreduje tudi podatek o imenu in priimku oziroma firmi uporabnika kličoče številke.
 • 116 000

  Enotna evropska telefonska številka za prijavo pogrešanih otrok
 • 080 12 00

  Policija - prijava storilcev kaznivih dejanj, anonimni telefon
 • 1987

  AMZS pomoč na cesti in avtovleka
 • 195

  Točen čas
 • 1188

  Informacije o telefonskih naročnikih v Sloveniji
 • 1180

  Informacije o telefonskih naročnikih v mednarodnem prometu
 • 080 80 00

  Naročila in posredovanje informacij o ponudbi storitev, naročniških razmerjih in računih Telekoma Slovenije
 • 080 10 00

  Tehnična pomoč uporabnikom Telekoma Slovenije in prijava motenj
 • 080 30 00

  Prodaja in tehnična pomoč za Telefonski imenik Slovenije
 • 080 14 00

  Sprejem telegramov preko telefona
Ob klicu na intervencijske številke so organi, ki obravnavajo komunikacije v sili, poleg podatka o številki in lokaciji kličočega, upravičeni tudi do drugih podatkov, skladno s predpisi, ki urejajo delovno področje organa.