Orodja na itis.siol.net

Orodja na itis.siol.net

1. Tiskanje nalepk:

Posamezne podatke iz seznama najdenih naročnikov lahko natisnete tudi na nalepke za uporabo na pismih ali v za glave dopisov.

1. korak:
Označite želene zapise iz seznama najdenih naročnikov in izberite ukaz Nalepke v oknu z Orodji. Potrebno je izbrati vsaj enega naročnika iz seznama najdenih naročnikov.

2. korak
Kreiral se bo .xls dokument (Excel) dokument, kjer bodo podatki o najdenih naročnikih razdeljeni po stolpcih. Ta dokument omogoča, da s pomočjo programov Office, kreirate in natisnete nalepke. Podatki o posameznem naročniku, ki se na ta način izvozijo so: ime, priimek, naziv podjetja, naslov, poštna številka in naziv pošte. Shranite dokument na vaš računalnik, npr. v mapo Moji dokumenti

3.korak:
Odprite urejevalnik besedil (na primer Microsoft Word, OpenOffice Writer), v meniju Orodja izberite možnost Pisma in pošiljanje in izberite možnost Spajanje dokumentov. Iz možnosti za spajanje dokumentov izberite vrsto dokumenta, ki ga želite pripraviti. Izberite možnost Nalepke. Sledite korakom programa za kreiranje Nalepk.

4.korak:
Izberite vrsto dokumenta – označite možnost Nalepke. Sledite korakom programa za kreiranje Nalepk.

5. korak
Izberite Postavitev dokumenta – možnosti za nalepke. Izberite vrsto/obliko/velikost nalepk in možnosti tiskalnika.

6. korak
Izberite vrsto prejemnikov – označite možnost Prebrskaj iz datoteke Moji dokumenti izberite kreiran .xls dokument, ter ga združite z orodjem za urejanje, tisk nalepk. Uvozite in združite kreiran .xls dokument z word dokumentom.

7. korak
Po potrebi uredite izgled in obliko nalepke.

8. korak
Ko ste končali z urejanjem nalepk, v naslednjem koraku preglejte izgled kreiranih nalepk. Po potrebi lahko obliko, vsebino, vrsto in postavitev nalepk še poljubno spreminjate.

9. korak
Dokončajte spajanje dokumentov in kreirane nalepke za izbrane zapise iz seznama naročnikov Natisnite


2. Tiskanje ovojnic:

Posamezne podatke iz seznama najdenih naročnikov lahko natisnete tudi na ovojnice.

1. korak:
Označite želene zapise iz seznama najdenih naročnikov in izberite ukaz Ovojnice v oknu z Orodji. Potrebno je izbrati vsaj enega naročnika iz seznama najdenih naročnikov.

2. korak
Kreiral se bo .xls dokument (Excel) dokument, kjer bodo podatki o najdenih naročnikih razdeljeni po stolpcih. Ta dokument omogoča, da s pomočjo programov Office, kreirate in natisnete ovojnice. Podatki o posameznem naročniku, ki se na ta način izvozijo so: ime, priimek, naziv podjetja, naslov, poštna številka in naziv pošte. Shranite dokument na vaš računalnik, npr. v mapo Moji dokumenti

3.korak:
Odprite urejevalnik besedil (na primer Microsoft Word, OpenOffice Writer), v meniju Orodja izberite možnost Pisma in pošiljanje in izberite možnost Spajanje dokumentov. Iz možnosti za spajanje dokumentov izberite vrsto dokumenta, ki ga želite pripraviti.

4.korak:
Izberite vrsto dokumenta – označite možnost Nalepke. Sledite korakom programa za kreiranje Nalepk.

5. korak
Izberite Postavitev dokumenta – možnosti za ovojnice. Izberite vrsto/obliko/velikost nalepk in možnosti tiskalnika.

6. korak
Izberite vrsto prejemnikov – označite možnost Prebrskaj iz datoteke Moji dokumenti izberite kreiran .xls dokument, ter ga združite z orodjem za urejanje, tisk ovojnic. Uvozite in združite kreiran .xls dokument z word dokumentom.

7. korak
Po potrebi uredite izgled in obliko ovojnice.

8. korak
Ko ste končali z urejanjem ovojnic, v naslednjem koraku preglejte izgled kreiranih ovojnic. Po potrebi lahko obliko, vsebino, vrsto in postavitev ovojnic še poljubno spreminjate.

9. korak
Dokončajte spajanje dokumentov in kreirane nalepke za izbrane zapise iz seznama naročnikov Natisnite.


3. Izvozi v Excel:

Posamezne podatke iz seznama najdenih naročnikov lahko izvozite tudi v Excel datoteko za nadaljnjo uporabo in obdelavo.
OMEJITEV: Izvoz posameznih podatkov iz seznama najdenih naročnikov velja samo za podatke pravnih oseb. Izvoz podatkov pravnih osebe je omejen na podatke, kot so: naziv, naslov, posta, kraj in telefon. Izvoz podatkov najdenih naročnikov fizičnih oseb, skladno s slovensko zakonodajo, ki ureja to področje, ni mogoč.

1. korak:
Označite želene zapise iz seznama najdenih naročnikov in izberite ukaz V Excel oknu z Orodji. Potrebno je izbrati vsaj enega naročnika iz seznama najdenih naročnikov.

2. korak
Kreiral se bo .xls dokument (Excel) dokument, kjer bodo podatki o najdenih naročnikih razdeljeni po stolpcih. Ta dokument omogoča, da s pomočjo programov Office, te podatke urejate, popravljate, spreminjate, dopolnjujete… Shranite dokument na vaš računalnik, npr. v mapo Moji dokumenti.

Pravne omejitve:
Izsek iz Splošnih pogojev uporabe TIS na spletu.

15. Odgovornost za uporabo podatkov
Čeprav nosilec verjame, da so vsi podatki, vsebovani v itis.siol.net, kakovostni, pravilni in ažurni, ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe podatkov v itis.siol.net oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na itis.siol.net.

16. Avtorskopravno varstvo podatkov ter omejitev uporabe podatkov
Podatki na itis.siol.net so varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske skupnosti.
Uporabnik je dolžan uporabljati podatke, objavljene v itis.siol.net, le za svoje potrebe in da jih ne sme distribuirati naprej ali omogočiti uporabo drugim osebam brez izrecnega soglasja nosilca. Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz itis.siol.net, v drug računalnik in v katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno, kot so urejeni v bazah itis.siol.net.
Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih v itis.siol.net, ki je v nasprotju z določili splošnih pogojev.


4. Potni nalog:

1. korak
Označite želene zapise iz seznama najdenih naročnikov in izberite ukaz Potni nalog v oknu z Orodji. Potrebno je izbrati vsaj enega naročnika iz seznama najdenih naročnikov.

2. korak
Preusmerjeni boste na zavihek zemljevid, kjer boste s pomočjo orodja Iskanje poti/Potni nalog določili vsaj dve točki na vaši poslovni poti za izračun poti. Izračun poti med največ 6 lokacijami po Sloveniji je osnova za pripravo »Potnega naloga«.

3.korak:
S pomočjo iskalnega polja Splošno/Napredno iskanje« ali s pomočjo vnosnih polj za izračun poti A, B, C…¸ poiščite želene lokacije na vaši poslovni poti. Lokacije za izračun vaše poslovne poti lahko dodate tudi s pomočjo klika na desno tipko na miški in izborom »Dodaj kot začetno/končno lokacijo«, »Dodaj k poti«. Izberite vrstni red lokacij na vaši poti, vrsto in način potovanja in s pomočjo gumba »Prikaži/natisni pot« izračunajte pot med izbranimi lokacijami.

4.korak:
Po izračunu poti med najmanj dvema točkama, s klikom na gumb »Potni nalog« odprete novo pogovorno okno, ki omogoča vnos parametrov in vsebin za pripravo Potnega naloga.

5. korak
Izpolnite vnosno masko Potnega naloga s pravimi parametri. Ko ste z vnesenim zadovoljni, s klikom na gumb »Natisni Potni nalog«, lahko Potni nalog, skupaj z zemljevidom in opisom poti, tudi natisnete.

Dodatna navodila in priporočila za pripravo Potnega naloga
Potni nalog morate vzeti s seboj
Če ob službenem izhodu ob uporabi vozila s seboj ne bi vzeli potnega naloga, bi ob morebitni nesreči ne bi bili nezgodno zavarovani oz. upravičeni do povračila stroškov. S seboj morate na službeni poti tako vedno imeti izpolnjen obrazec naloga za službeno potovanje, ki služi kot dokazilo, da ste dejansko v službi. Potni nalog služi kasneje računovodski službi za opravičilo in izplačilo vseh stroškov, ki so povezani z vašo poslovno potjo.

Obvezni elementi potnega naloga
Podobno kot vsebina računa, kjer so obvezni le določeni elementi, oblika pa ni predpisana, mora tudi potni nalog vsebovati obvezne elemente, dočim sama oblika ni predpisana. Potni nalog mora biti obvezno sestavljen iz dveh delov: naloga za službeno potovanje in obračuna potnih stroškov, število obveznih elementov v potnem nalogu pa je veliko večje kot število obveznih elementov na računu.
1. Nalog za službeno potovanje mora vsebovati:
• zaporedno številko izdanega potnega naloga in datum izdaje;
• ime, priimek in domači naslov osebe, ki opravi službeno pot;
• datum in ura pričetka potovanja;
• namen oz. naloge službenega potovanja;
• kraj potovanja;
• čas trajanja potovanja (dnevi, ure);
• vrsta prevoznega sredstva (osebni ali službeni avtomobil, avtobus, letalo...);
• ime priimek in podpis odredbodajalca potnega naloga;
• višina dnevnice;
• višina predujma.

2. Obračun potnih stroškov mora vsebovati:
• datum odhoda na službeno pot;
• datum prihoda s službene poti;
• navedena odsotnost izražena v dnevih in urah;
• število dnevnic;
• skupna vrednost dnevnic;
• ime in priimek predlagatelja obračuna potnih stroškov;
• prevozni stroški (npr. vozovnice javnih prevoznih sredstev in kilometrina);
• drugi stroški (npr.: parkirnina, cestnina, in stroški nočitev);
• podpis likvidatorja potnega naloga oz. časovnega administratorja.
 

5. V osebni imenik:

Orodje »Dodaj v Osebni imenik« je zgolj eno izmed funkcionalnosti vašega osebnega TISa na spletu – t.i. zavihka mojTIS. Orodje, ki je na voljo brezplačno registriranim in naprednim uporabnikom TIS-a na spletu . Več o tem si lahko preberite na s klikom na mojTIS.
Orodje »Dodaj v osebni imenik« je namenjeno shranjevanju kontaktnih in drugih podatkov o naročnikih baze podatkov v TIS, ki jih pogosto potrebujete. Osebni imenik omogoča kreiranje do 10 neodvisnih skupin, v katere dodajamo podatke o naročniku.
Posamezen zapis naročnika lahko vsebuje več telefonskih, faks številk in druge podatke. Omogočeno je splošno iskanje po vseh ali le po posamezni izmed 10 skupin zapisov, urejanje zapisov, dodajanje novega vpisa, brisanje vpisov, dodajanje opomb zapisom, uporaba teh zapisov za prikaz in izračun poti. Program omogoča tudi preverjanje in ažuriranje podatkov z najnovejšim stanjem v bazi za vse tiste zapise, ki so bili preneseni neposredno iz baze podatkov o telefonskih naročnikih baze itis.siol.net.

1. korak:
Označite želene zapise iz seznama najdenih naročnikov in izberite ukaz V osebni imenik v oknu z Orodji. Potrebno je izbrati vsaj enega naročnika iz seznama najdenih naročnikov.

2. korak
Odprlo se vam bo novo okno, kjer boste lahko iz baze podatkov prenesene podatke o izbranem naročniku/naročnikih pregledali, uredili in s klikom na povezavo »Shrani« dodali med zapise v Osebnem imeniku.

3.korak:
S pomočjo iskalnega polja »Splošno iskanje« in s pomočjo polja »Skupine« lahko shranjene podatke najdete in jih v nadaljevanju pregledujete, urejate, dopolnjujete, premikate med skupinami, kreirate nove skupine, uvažate podatke iz Outlooka, tiskate


6. V Outlook:

Orodje »V Outlook« omogoča, da na preprost način dodate najdenega naročnika/naročnike med kontakte vašega E-poštnega odjemalca – Outlook.

1. korak:
Označite želene zapise iz seznama najdenih naročnikov in izberite ukaz »V Outlook« v oknu z Orodji. Potrebno je izbrati vsaj enega naročnika iz seznama najdenih naročnikov.

2. korak
Odprlo se vam opozorilno okno, ki ponudi možnost shranjevanja za uvoz v Outlook prirejene datoteke - t.i. vizitke v program za E-pošto – Outlook. Izberite možnost »Odpri«, če želite urejati podatke pred shranjevanjem, ali »Shrani«, če želite takoj, brez urejanja podatkov shraniti izbranega naročnika med kontakte programa Outlook.


7. Več v bizi.si:

Orodje »Prikaži podjetje v bizi.si« omogoča, da na preprost način preverite še poslovne in finančne podatke najdenega naročnika/naročnika.

1. korak:
Označite želeni zapis iz seznama najdenih naročnikov in izberite ukaz »Prikaži podjetje v bizi.si« v oknu z Orodji. Orodje omogoča sočasen prikaz enega naročnika.

2. korak
S klikom na gumb se vam bo odprlo novo okno brskalnika, s poslovnimi in finančnimi podatki o tem naročniku v Poslovnem imeniku bizi.si. Nabor poslovnih in finančnih podatkov je odvisen od vrste naročnine na TIS na spletu. Vsi, ki še ne poznate vseh prednosti Poslovnega paketa TIS na spletu + bizi.si si več o tem preberite na označeni povezavi.

 

8. Sporoči spremembe:

Orodje »Sporoči spremembe« omogoča, da na preprost način sporočite spremembe podatkov za izbranega naročnika iz baze podatkov.

1. korak:
Označite želeni zapis iz seznama najdenih naročnikov in izberite ukaz »Sporočite spremembe« v oknu z Orodji. Orodje omogoča sočasen prikaz enega naročnika.

2. korak
S klikom na gumb se vam bo odprlo novo podokno, kjer lahko izberete, ali želite sporočiti spremembo podatkov o naročniku na belih ali na Rumenih straneh.
Sporočite spremembe

Prvo podokno…. https://itis.siol.net/Sporocite-spremembe.aspx
V Telefonskem imeniku Slovenije so v belih straneh objavljeni vsi podatki objavljeni vsi podatki o naročnikih Telekoma Slovenije, d.d. ter družb Mobitel, d.d., Debitel, d.d., Si.mobil, d.d., Voljatel d.d., Sinfonika, d.d., T-2 d.o.o., Izi mobil, d.d., Teleing, In.life d.d., Ljubljanski kabel d.d., UPC Telemach d.o.o. in Amis d.o.o., ki ne nasprotujejo objavi.

Sporočite spremembe v belih straneh

Sporočite spremembe v belih straneh
V Rumenih straneh Telefonskega imenika Slovenije so vpisana podjetja, ki naročijo objavo, po različnih dejavnostih.Osnovna objava v Rumenih straneh je brezplačna!

Sporočite spremembe v Rumenih straneh

Sporočite spremembe v Rumenih straneh
Naročniki se lahko v skladu s 111. členom Zakona o elektronskih komunikacijah sami odločijo ali bodo njihovi podatki vpisani in objavljeni v Telefonskem imeniku Slovenije. Svoje podatke lahko preverijo, zahtevajo njihovo spremembo ali izbris. Zavrnitev vpisa v Telefonski imenik Slovenije, preverjanje, sprememba ali izbris podatkov o naročnikih so brezplačni.


9. Natisni:

Orodje »Natisni« omogoča, da na preprost način najdene naročnike natisnete.

1. korak:
Označite želeni zapis iz seznama najdenih naročnikov in izberite ukaz »Natisni« v oknu z Orodji. Orodje omogoča sočasno tiskanje enega/večih naročnikov.

2. korak
S klikom na gumb se vam bo odprlo novo podokno, kjer so naročniki, ki ste jih izbrali iz seznama najdenih naročnikov v prednastavljeni obliki pripravljeni za tisk.

3. korak
S klikom na gumb se vam bo odprlo novo podokno, kjer so naročniki, ki ste jih izbrali iz seznama najdenih naročnikov v prednastavljeni obliki pripravljeni za tisk. V izbirnem polju lahko označite vrsto in vsebino podatkov, ki jih želite natisniti.