Orodja na itis.siol.net - zavihek zemljevid

Orodja na itis.siol.net - zavihek zemljevid

1. Prikaz naročnika na zemljevidu

Prikaz naročnika na zemljevidu omogoča da uporabnik s klikom na ulico, ali klikom na ikono zemljevida znotraj podrobnega prikaza posameznega naročnika prikaže tega naročnika na zemljevidu Slovenije v prednastavljenem merilu 1:10.000.


2. Navigiranje po zemljevidu

Premik po zemljevidu ponuja možnost spreminjanja pozicije pogleda na zemljevid v vse štiri strani;
gor/dol/levo/desno s pomočjo štirismerne tipke. ki je na samem zemljevidu. Sredinska tipka omogoča, da lahko kadarkoli prikličemo pregledno karte SLO na ravni celotne države.

2.1. Zoom scroller na zemljevidu

Orodje za približevanje in oddaljevanje pogleda na zemljevid s pomočjo tipk na zaslonu ponuja možnost prednastavljanja pogleda na zemljevidu v 12 korakih. Vsak nadaljnji korak prepolovi ali podvoji prejšnji pogled na zemljevid. Prikaz oddaljenosti deluje tudi s pomočjo premika naprej/nazaj vrtljivega koleščka na računalniški miški.

2.2. Ročni premik

Orodje Ročni premik ponuja možnost ročnega premika trenutnega pogleda na zemljevidu v vse smeri s pomočjo miške. Funkcionalnost uporabimo tako, da kliknemo in držimo levo tiško na miški in miško premikamo v želeni smeri. Ko smo zadovoljni s premikom na zemljevidu spustimo levo tipko na miški.

2.3. Tiskanje zemljevida

Orodje Tiskanje zemljevida omogoča da v novem, prednastavljenem oknu najdenega naročnika z vsemi njegovimi univerzalnimi kontaktnimi podatki in sliko lokacije na zemljevidu natisnemo.

2.4. Pošlji po E-pošti

Orodje Pošlji po E-pošti omogoča, da izsek lokacije najdenega naročnika, skupaj z vsemi njegovimi univerzalnimi kontaktnimi podatki preprosto, v obliki aktivne spletne povezave, pošljemo po E-pošti naših prijateljem, znancem.

2.5. Shrani

Orodje Shrani omogoča, da trenutni pogled na zemljevidu shranimo v obliki slike, primerne za nadaljnjo obdelavo, tisk, pošiljanje po navadni in E-pošti…

2.6. Povečaj čez celo okno

Orodje Povečaj čez celo okno ponuja možnost, da se okno zemljevida poveča čez celotno okno brskalnika in tako ponuja kar najboljši pregled vsebin zemljevida.

2.7. Ustvari direktno povezavo

Orodje Ustvari direktno povezavo je na moč uporabna funkcionalnost, ki ustvari aktivno spletno povezavo trenutnega pogleda prikaza najdenega naročnika. Tovrstni aktivni spletni naslov je mogoče preprosto, z označitvijo le – tega v vnosnem polju brskalnika, izborom desnega klika na miški in možnosti »kopiraj«, prenesti ter »prilepiti« in tako uporabiti v mnogih primerih. Aktivna spletna povezava do lokacije najdenega naročnika na zemljevidu Slovenije je uporabna v programih okolja Office, lahko pa jo uporabite tudi kot aktivno povezavo do zemljevida za vaši domačo spletno stran.


2.8. MINIMAP

Orodje Pregledna karta na enem mestu ponuja vrsto uporabnih orodij in funkcionalnosti zemljevida Slovenije. V zgornjem oknu je na vedno, na preglednem zemljevidu Slovenije, prikazan trenuten pogled, štiri hitre povezave pa ponujajo spreminjanje pogleda na zemljevid. Poleg standardnega pogleda zemljevida Slovenije so na voljo še:

-gumb FOTO – prikaže letalski, realistični, fotografski posnetek trenutne lokacije, če je ta na voljo. Zemljevid trenutno ponuja t.i. ortofoto posnetke 31 večjih Slovenskih mest.

-gumb HIBRIDNA – prikaže z glavnimi ulicami in cestami dopolnjen letalski, realistični, fotografski posnetek trenutne lokacije, če je ta na voljo. Tako je orientacija po zemljevidu še lažja. Zemljevid trenutno ponuja t.i. ortofoto posnetke 31 večjih Slovenskih mest.

-gumb AVTO – prikaže posebej pregledno poudarjene vse ulice in ceste po Sloveniji, skupaj z poudarjeno izpisanimi imeni ulic in cest, restrikcijami vožnje v pravo smer (t.i. enosmerne ulice in ulice zaprte za ves promet), obenem pa na celotnem avtocestnem križu na vseh izvozih iz avtocest in hitrih cest ponuja pregled možnih nadaljnjih smeri. Orientacija ne bi morala biti lažja.
Pregledno okno pa ponuja tudi možnost prikaza dodatnih plasti na zemljevidu Slovenije. Tako je moč na zemljevid dodati tudi s posebno ikono označene lokacije preko 200 najbolj zanimivih arhitekturnih rešitev in kreacij v Ljubljani in Mariboru. Označitev možnosti Mestni potniški promet ponuja možnost da zemljevid uporabniku prikaže poteke prog s postajališči mestnega potniškega prometa v Ljubljani in Mariboru. Vse, ki jih še posebej zanima narava in gorništvo, pa z izborom možnosti prikaza Vrhov, ponujamo dodatno plast na zemljevidu, ki prikaže vse vrhove V Sloveniji. Izbor 11 mestnih občin v Sloveniji je uporabna takrat, kadar želimo iz pogleda na celotno Slovenijo takoj prikazati pogled le na posamezen večji kraj. Med 11 mestnimi občinami v Sloveniji so vsa večja Slovenska mesta.

2.9. Iskanje poti

Orodje Iskanje poti je napredna in edinstvena funkcionalnost TISa na spletu.
Omogoča, da si izračunamo, pregledamo in natisnemo pot med najdenimi zapisi iz seznama naročnikov. Orodje Iskanje poti je dosegljivo na zavihku Zemljevid. Po prikazu lokacije naročnika na zemljevidu, ali skozi iskanje naročnikov kar v zavihku Zemljevid, lahko izbranega naročnika dodamo k lokacijam (začetni, do štirim vmesnim, končni) na poti. Naročnike pa lahko poiščemo kar skozi iskalna polja (A, B…) Iskalnika poti. Kako to storimo? Vsak zapis na seznamu namreč omogoča, da s pomočjo aktivne povezave le-tega dodamo kot začetno, vmesno ali končno lokacijo na poti. Lokacije za izračun poti lahko dodamo tudi iz seznama Mojih lokacij, shranjenih v okolju mojTIS .
V okolje za izračun poti je moč dodati do največ 6 lokacij. Vrstni red dodanih zapisov za izračun poti lahko poljubno spreminjamo, ali pa iz seznama tudi odstranimo.

Ko smo dodali vse želene lokacije za izračun poti, lahko izberemo tudi način potovanja – z avtom/peš, ali izberemo pa lahko še način, kako naj nas iskalnik popelje do izbranih lokacij. Že v naprej imamo prednastavljen Priporočen način potovanja, uporabnik pa lahko izbira tudi med Najhitrejšo ali Najkrajšo potjo. Izberemo lahko tudi, ali si želimo, da izračuna pot tako, da nas kar najbolj vodi po avtocestah, lahko pa se odločimo tudi za stranske, t.i. gozdne poti.
Program prikaže zemljevid v merilu, da so vse izbrane lokacije prikazane. Na zemljevidu se izriše najdena optimalna pot, program pa ponuja tudi natančno opisan potek poti.
Pot je moč natisniti, lahko pa jo tudi shranimo v okolje moTIS , kjer jo lahko kadarkoli kasneje ponovno pogledamo, spreminjamo, dodajamo ali odvzemamo lokacije….

2.10. Potni nalog

Orodje Potni nalog je najbolj napredna funkcionalnost TISa na spletu. Namenjena je brezplačno reg. in naprednim uporabnikom TISa. Omogoča, da na preprost način izračunano pot med lokacijami po Sloveniji, ki jih boste obiskali na vaši poslovni poti, uporabite za izračun stroškov kilometrine. Obenem lahko v obrazcu izpolnite še druge podatke, ki so potrebni za kreiranje Potnega naloga. Orodje omogoča tudi, da obrazec potnega naloga, skupaj z zemljevidom in načrtom poslovne poti, natisnete.
1. korak:
Označite želene zapise iz seznama najdenih naročnikov in izberite ukaz Potni nalog v oknu z Orodji. Potrebno je izbrati vsaj enega naročnika iz seznama najdenih naročnikov.

2. korak
Preusmerjeni boste na zavihek zemljevid, kjer boste s pomočjo orodja Iskanje poti/Potni nalog določili vsaj dve točki na vaši poslovni poti za izračun poti. Izračun poti med največ 6 lokacijami po Sloveniji je osnova za pripravo »Potnega naloga«.

3.korak:
S pomočjo iskalnega polja Splošno/Napredno iskanje« ali s pomočjo vnosnih polj za izračun poti A, B, C…¸ poiščite želene lokacije na vaši poslovni poti. Lokacije za izračun vaše poslovne poti lahko dodate tudi s pomočjo klika na desno tipko na miški in izborom »Dodaj kot začetno/končno lokacijo«, »Dodaj k poti«. Izberite vrstni red lokacij na vaši poti, vrsto in način potovanja in s pomočjo gumba »Prikaži/natisni pot« izračunajte pot med izbranimi lokacijami.

4.korak:
Po izračunu poti med najmanj dvema točkama, s klikom na gumb »Potni nalog« odprete novo pogovorno okno, ki omogoča vnos parametrov in vsebin za pripravo Potnega naloga.

5. korak
Izpolnite vnosno masko Potnega naloga s pravimi parametri. Ko ste z vnesenim zadovoljni, s klikom na gumb »Natisni Potni nalog«, lahko Potni nalog, skupaj z zemljevidom in opisom poti, tudi natisnete.

Dodatna navodila in priporočila za pripravo Potnega naloga
Potni nalog morate vzeti s seboj
Če ob službenem izhodu ob uporabi vozila s seboj ne bi vzeli potnega naloga, bi ob morebitni nesreči ne bi bili nezgodno zavarovani oz. upravičeni do povračila stroškov. S seboj morate na službeni poti tako vedno imeti izpolnjen obrazec naloga za službeno potovanje, ki služi kot dokazilo, da ste dejansko v službi. Potni nalog služi kasneje računovodski službi za opravičilo in izplačilo vseh stroškov, ki so povezani z vašo poslovno potjo.

Obvezni elementi potnega naloga
Podobno kot vsebina računa, kjer so obvezni le določeni elementi, oblika pa ni predpisana, mora tudi potni nalog vsebovati obvezne elemente, dočim sama oblika ni predpisana. Potni nalog mora biti obvezno sestavljen iz dveh delov: naloga za službeno potovanje in obračuna potnih stroškov, število obveznih elementov v potnem nalogu pa je veliko večje kot število obveznih elementov na računu.

1. Nalog za službeno potovanje mora vsebovati:

• zaporedno številko izdanega potnega naloga in datum izdaje;
• ime, priimek in domači naslov osebe, ki opravi službeno pot;
• datum in ura pričetka potovanja;
• namen oz. naloge službenega potovanja;
• kraj potovanja;
• čas trajanja potovanja (dnevi, ure);
• vrsta prevoznega sredstva (osebni ali službeni avtomobil, avtobus, letalo...);
• ime priimek in podpis odredbodajalca potnega naloga;
• višina dnevnice;
• višina predujma.


2. Obračun potnih stroškov mora vsebovati:

• datum odhoda na službeno pot;
• datum prihoda s službene poti;
• navedena odsotnost izražena v dnevih in urah;
• število dnevnic;
• skupna vrednost dnevnic;
• ime in priimek predlagatelja obračuna potnih stroškov;
• prevozni stroški (npr. vozovnice javnih prevoznih sredstev in kilometrina);
• drugi stroški (npr.: parkirnina, cestnina, in stroški nočitev);
• podpis likvidatorja potnega naloga oz. časovnega administratorja.